Om vårdcentraler.nu

Vårdcentraler.nu har som målsättning att underlätta vid val av vårdcentral. Betygen kommer från Nationell Patientenkät som är ett samlingsnamn för återkommande undersökningar av patientupplevelsen som görs i Sveriges samtliga regioner. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samordnar. Läs mer på patientenkat.se.

Vårt mål är givetvis att all data som presenteras ska vara så korrekt som möjligt och utan felaktigheter. Men om du vill vara helt säker på att datan stämmer, kontrollera direkt med en förstahandskälla. Vi tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Däremot tar vi tacksamt emot ett e-postmeddelande så att vi kan åtgärda felet.

Vårdcentraler.nu ägs av Inity Development AB (org. nr. 559044-3163).