Betyg Älvängens Läkarhus

Älvängens Läkarhus har betyget 86.8% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 7.1 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 1.8 procentenheter bättre än genomsnittet i Ale kommun.

Älvängens Läkarhuss betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

86.8%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Ale: 85.0%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

90.9%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Ale: 88.8%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

84%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Ale: 81.3%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

82.4%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Ale: 82.5%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

92.9%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Ale: 88.8%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

79.5%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Ale: 78.5%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

78.2%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Ale: 80.5%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Älvängens Läkarhus

Karta till Älvängens Läkarhus