Betyg Bohus Vårdcentral och BVC

Bohus Vårdcentral och BVC har betyget 81% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 1.6 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 6.2 procentenheter sämre än genomsnittet i Ale kommun.

Bohus Vårdcentral och BVCs betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

81%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Ale: 87.2%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

84.7%
Genomsnitt:
Sverige: 82.0%
Ale: 88.4%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

76.8%
Genomsnitt:
Sverige: 75.8%
Ale: 82.9%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

80.6%
Genomsnitt:
Sverige: 79.1%
Ale: 85.1%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

79.2%
Genomsnitt:
Sverige: 84.9%
Ale: 88.6%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

78.2%
Genomsnitt:
Sverige: 70.8%
Ale: 78.0%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

77.8%
Genomsnitt:
Sverige: 75.5%
Ale: 80.9%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Bohus Vårdcentral och BVC

Karta till Bohus Vårdcentral och BVC