Betyg Doktor se Adina Hälsans vårdcentral Nol

Doktor se Adina Hälsans vårdcentral Nol har betyget 91.6% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 12.2 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 4.4 procentenheter bättre än genomsnittet i Ale kommun.

Doktor se Adina Hälsans vårdcentral Nols betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

91.6%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Ale: 87.2%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

91.1%
Genomsnitt:
Sverige: 82.0%
Ale: 88.4%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

87%
Genomsnitt:
Sverige: 75.8%
Ale: 82.9%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

87.3%
Genomsnitt:
Sverige: 79.1%
Ale: 85.1%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

92.7%
Genomsnitt:
Sverige: 84.9%
Ale: 88.6%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

80.5%
Genomsnitt:
Sverige: 70.8%
Ale: 78.0%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

84.8%
Genomsnitt:
Sverige: 75.5%
Ale: 80.9%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Doktor se Adina Hälsans vårdcentral Nol

Karta till Doktor se Adina Hälsans vårdcentral Nol