Betyg Närhälsan Älvängen vårdcentral

Närhälsan Älvängen vårdcentral har betyget 83.2% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 3.8 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 4 procentenheter sämre än genomsnittet i Ale kommun.

Närhälsan Älvängen vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

83.2%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Ale: 87.2%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

84.9%
Genomsnitt:
Sverige: 82.0%
Ale: 88.4%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

75.2%
Genomsnitt:
Sverige: 75.8%
Ale: 82.9%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

81.4%
Genomsnitt:
Sverige: 79.1%
Ale: 85.1%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

86%
Genomsnitt:
Sverige: 84.9%
Ale: 88.6%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

76.3%
Genomsnitt:
Sverige: 70.8%
Ale: 78.0%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

74.9%
Genomsnitt:
Sverige: 75.5%
Ale: 80.9%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Närhälsan Älvängen vårdcentral

Karta till Närhälsan Älvängen vårdcentral