Betyg Vårdcentralen Achima Care Vislanda

Vårdcentralen Achima Care Vislanda har betyget 87.1% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 7.4 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 12.9 procentenheter bättre än genomsnittet i Alvesta kommun.

Vårdcentralen Achima Care Vislandas betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

87.1%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Alvesta: 74.2%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

87.3%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Alvesta: 78.2%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

75.3%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Alvesta: 69.8%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

78.3%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Alvesta: 72.8%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

91.7%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Alvesta: 80.8%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

83.6%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Alvesta: 66.8%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

75.7%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Alvesta: 67.8%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Vårdcentralen Achima Care Vislanda

Karta till Vårdcentralen Achima Care Vislanda