Betyg Vårdcentralen Alvesta

Vårdcentralen Alvesta har betyget 67.6% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 12.1 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och 6.6 procentenheter sämre än genomsnittet i Alvesta kommun.

Vårdcentralen Alvestas betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

67.6%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Alvesta: 74.2%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

73.4%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Alvesta: 78.2%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

69.2%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Alvesta: 69.8%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

71%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Alvesta: 72.8%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

74.9%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Alvesta: 80.8%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

56.1%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Alvesta: 66.8%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

66.5%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Alvesta: 67.8%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Vårdcentralen Alvesta

Karta till Vårdcentralen Alvesta