Betyg Skutskärs vårdcentral

Skutskärs vårdcentral har betyget 80.1% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 0.4 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och det är den enda vårdcentralen som finns i Älvkarleby kommun.

Skutskärs vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

80.1%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Älvkarleby: 80.1%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

83.6%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Älvkarleby: 83.6%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

78.7%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Älvkarleby: 78.7%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

81.7%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Älvkarleby: 81.7%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

85.3%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Älvkarleby: 85.3%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

75.7%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Älvkarleby: 75.7%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

77.4%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Älvkarleby: 77.4%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Skutskärs vårdcentral

Karta till Skutskärs vårdcentral