Betyg Grindberga familjeläkarenhet

Grindberga familjeläkarenhet har betyget 82.4% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 2.7 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 0.8 procentenheter bättre än genomsnittet i Arboga kommun.

Grindberga familjeläkarenhets betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

82.4%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Arboga: 81.6%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

86.9%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Arboga: 86.6%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

76.6%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Arboga: 76.7%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

80%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Arboga: 80.2%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

86.8%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Arboga: 85.7%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

75.1%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Arboga: 73.2%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

77.8%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Arboga: 78.0%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Grindberga familjeläkarenhet

Karta till Grindberga familjeläkarenhet