Betyg Järpens hälsocentral

Järpens hälsocentral har betyget 80.9% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 1.2 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 6.6 procentenheter sämre än genomsnittet i Åre kommun.

Järpens hälsocentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

80.9%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Åre: 87.5%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

83.5%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Åre: 88.1%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

82.7%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Åre: 83.5%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

80.2%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Åre: 86.3%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

87.4%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Åre: 90.1%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

66.8%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Åre: 79.6%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

77.3%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Åre: 82.5%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Järpens hälsocentral

Karta till Järpens hälsocentral