Betyg Vårdcentralen Töcksfors

Vårdcentralen Töcksfors har betyget 82.3% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 2.9 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 5.9 procentenheter bättre än genomsnittet i Årjäng kommun.

Vårdcentralen Töcksforss betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

82.3%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Årjäng: 76.4%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

75.1%
Genomsnitt:
Sverige: 82.0%
Årjäng: 75.3%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

75.7%
Genomsnitt:
Sverige: 75.8%
Årjäng: 70.3%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

75.5%
Genomsnitt:
Sverige: 79.1%
Årjäng: 70.3%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

81.9%
Genomsnitt:
Sverige: 84.9%
Årjäng: 78.3%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

79.5%
Genomsnitt:
Sverige: 70.8%
Årjäng: 63.9%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

74%
Genomsnitt:
Sverige: 75.5%
Årjäng: 70.3%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Vårdcentralen Töcksfors

Karta till Vårdcentralen Töcksfors