Betyg Vårdcentralen Töcksfors

Vårdcentralen Töcksfors har betyget 88.9% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 9.2 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 6.8 procentenheter bättre än genomsnittet i Årjäng kommun.

Vårdcentralen Töcksforss betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

88.9%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Årjäng: 82.1%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

84%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Årjäng: 83.5%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

86.1%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Årjäng: 77.8%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

89.5%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Årjäng: 81.1%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

92.9%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Årjäng: 87.9%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

89.5%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Årjäng: 71.5%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

86%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Årjäng: 77.8%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Vårdcentralen Töcksfors

Karta till Vårdcentralen Töcksfors