Betyg Vårdcentralen Verkstaden Arvika

Vårdcentralen Verkstaden Arvika har betyget 72.9% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 6.8 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och 7.2 procentenheter sämre än genomsnittet i Arvika kommun.

Vårdcentralen Verkstaden Arvikas betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

72.9%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Arvika: 80.1%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

75.9%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Arvika: 80.5%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

68.1%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Arvika: 74.8%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

69.9%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Arvika: 77.6%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

80%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Arvika: 85.7%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

59.1%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Arvika: 69.2%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

68.8%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Arvika: 74.8%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Vårdcentralen Verkstaden Arvika

Karta till Vårdcentralen Verkstaden Arvika