Betyg Askersunds vårdcentral

Askersunds vårdcentral har betyget 73.2% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 6.5 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och det är den enda vårdcentralen som finns i Askersund kommun.

Askersunds vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

73.2%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Askersund: 73.2%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

76.2%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Askersund: 76.2%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

67.8%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Askersund: 67.8%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

74.7%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Askersund: 74.7%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

81%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Askersund: 81.0%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

60.5%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Askersund: 60.5%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

69.5%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Askersund: 69.5%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Askersunds vårdcentral

Karta till Askersunds vårdcentral