Betyg Bjurholms hälsocentral

Bjurholms hälsocentral har betyget 87.4% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 7.7 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och det är den enda vårdcentralen som finns i Bjurholm kommun.

Bjurholms hälsocentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

87.4%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Bjurholm: 87.4%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

86.2%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Bjurholm: 86.2%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

84.7%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Bjurholm: 84.7%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

85.6%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Bjurholm: 85.6%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

91.2%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Bjurholm: 91.2%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

67.1%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Bjurholm: 67.1%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

80.7%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Bjurholm: 80.7%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Bjurholms hälsocentral

Karta till Bjurholms hälsocentral