Betyg Lärkans hälsocentral

Lärkans hälsocentral har betyget 79.6% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 0.1 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och 5.1 procentenheter bättre än genomsnittet i Boden kommun.

Lärkans hälsocentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

79.6%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Boden: 74.5%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

81.9%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Boden: 80.1%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

71%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Boden: 73.0%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

71.7%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Boden: 74.7%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

85.9%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Boden: 85.4%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

67.5%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Boden: 68.6%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

72.3%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Boden: 73.1%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Lärkans hälsocentral

Karta till Lärkans hälsocentral