Betyg Botvids Vårdcentral

Botvids Vårdcentral har betyget 93.6% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 13.9 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 13.6 procentenheter bättre än genomsnittet i Botkyrka kommun.

Botvids Vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

93.6%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Botkyrka: 80.0%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

94%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Botkyrka: 81.8%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

89%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Botkyrka: 77.9%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

91.1%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Botkyrka: 82.7%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

94.7%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Botkyrka: 84.7%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

94.3%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Botkyrka: 75.6%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

88.9%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Botkyrka: 77.5%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.