Betyg Ekerö vårdcentral

Ekerö vårdcentral har betyget 77.2% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 2.5 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och 1.4 procentenheter sämre än genomsnittet i Ekerö kommun.

Ekerö vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

77.2%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Ekerö: 78.6%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

80.2%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Ekerö: 82.3%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

75.2%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Ekerö: 78.1%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

80.5%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Ekerö: 82.7%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

83.8%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Ekerö: 84.9%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

72.3%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Ekerö: 73.5%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

76.7%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Ekerö: 76.8%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Ekerö vårdcentral

Karta till Ekerö vårdcentral