Betyg Capio Vårdcentral Falkenberg

Capio Vårdcentral Falkenberg har betyget 71.3% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 8.4 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och 10.2 procentenheter sämre än genomsnittet i Falkenberg kommun.

Capio Vårdcentral Falkenbergs betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

71.3%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Falkenberg: 81.5%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

77.7%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Falkenberg: 82.7%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

62.1%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Falkenberg: 74.6%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

65.6%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Falkenberg: 78.9%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

77.9%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Falkenberg: 85.5%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

57.1%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Falkenberg: 72.2%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

69.7%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Falkenberg: 76.4%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Capio Vårdcentral Falkenberg

Karta till Capio Vårdcentral Falkenberg