Betyg Närhälsan Mösseberg vårdcentral

Närhälsan Mösseberg vårdcentral har betyget 70.5% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 9.2 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och 10.3 procentenheter sämre än genomsnittet i Falköping kommun.

Närhälsan Mösseberg vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

70.5%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Falköping: 80.8%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

80.2%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Falköping: 83.6%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

66.8%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Falköping: 78.9%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

63.7%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Falköping: 76.6%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

77%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Falköping: 85.8%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

54.5%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Falköping: 70.0%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

61.2%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Falköping: 72.8%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Närhälsan Mösseberg vårdcentral

Karta till Närhälsan Mösseberg vårdcentral