Betyg Närhälsan Oden vårdcentral

Närhälsan Oden vårdcentral har betyget 79.4% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 0.3 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och 1.4 procentenheter sämre än genomsnittet i Falköping kommun.

Närhälsan Oden vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

79.4%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Falköping: 80.8%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

83.3%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Falköping: 83.6%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

82.4%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Falköping: 78.9%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

78.7%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Falköping: 76.6%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

89.3%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Falköping: 85.8%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

71.3%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Falköping: 70.0%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

76.3%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Falköping: 72.8%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Närhälsan Oden vårdcentral

Karta till Närhälsan Oden vårdcentral