Betyg Närhälsan Färgelanda vårdcentral

Närhälsan Färgelanda vårdcentral har betyget 81.9% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 2.5 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och det är den enda vårdcentralen som finns i Färgelanda kommun.

Närhälsan Färgelanda vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

81.9%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Färgelanda: 81.9%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

87.5%
Genomsnitt:
Sverige: 82.0%
Färgelanda: 87.5%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

78%
Genomsnitt:
Sverige: 75.8%
Färgelanda: 78.0%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

77.1%
Genomsnitt:
Sverige: 79.1%
Färgelanda: 77.1%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

87%
Genomsnitt:
Sverige: 84.9%
Färgelanda: 87.0%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

71.7%
Genomsnitt:
Sverige: 70.8%
Färgelanda: 71.7%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

80.4%
Genomsnitt:
Sverige: 75.5%
Färgelanda: 80.4%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Närhälsan Färgelanda vårdcentral

Karta till Närhälsan Färgelanda vårdcentral