Betyg Närhälsan Färgelanda vårdcentral

Närhälsan Färgelanda vårdcentral har betyget 71.7% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 8 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och det är den enda vårdcentralen som finns i Färgelanda kommun.

Närhälsan Färgelanda vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

71.7%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Färgelanda: 71.7%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

77.6%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Färgelanda: 77.6%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

65.3%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Färgelanda: 65.3%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

72.3%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Färgelanda: 72.3%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

78.2%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Färgelanda: 78.2%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

64.7%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Färgelanda: 64.7%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

68.8%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Färgelanda: 68.8%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Närhälsan Färgelanda vårdcentral

Karta till Närhälsan Färgelanda vårdcentral