Betyg Vårdcentralen Filipstad

Vårdcentralen Filipstad har betyget 79.7% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 0.0 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och det är den enda vårdcentralen som finns i Filipstad kommun.

Vårdcentralen Filipstads betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

79.7%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Filipstad: 79.7%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

79.2%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Filipstad: 79.2%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

73.4%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Filipstad: 73.4%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

75.7%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Filipstad: 75.7%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

83.6%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Filipstad: 83.6%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

59.3%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Filipstad: 59.3%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

73.5%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Filipstad: 73.5%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Vårdcentralen Filipstad

Karta till Vårdcentralen Filipstad