Betyg Vårdcentralen Filipstad

Vårdcentralen Filipstad har betyget 75.8% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 3.6 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och det är den enda vårdcentralen som finns i Filipstad kommun.

Vårdcentralen Filipstads betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

75.8%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Filipstad: 75.8%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

78.7%
Genomsnitt:
Sverige: 82.0%
Filipstad: 78.7%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

70%
Genomsnitt:
Sverige: 75.8%
Filipstad: 70.0%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

71.5%
Genomsnitt:
Sverige: 79.1%
Filipstad: 71.5%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

84.1%
Genomsnitt:
Sverige: 84.9%
Filipstad: 84.1%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

61.3%
Genomsnitt:
Sverige: 70.8%
Filipstad: 61.3%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

70.9%
Genomsnitt:
Sverige: 75.5%
Filipstad: 70.9%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Vårdcentralen Filipstad

Karta till Vårdcentralen Filipstad