Betyg Vårdcentralen Centrum Flen

Vårdcentralen Centrum Flen har betyget 77.5% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 2.2 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och 5 procentenheter sämre än genomsnittet i Flen kommun.

Vårdcentralen Centrum Flens betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

77.5%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Flen: 82.5%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

82.8%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Flen: 83.5%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

71.8%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Flen: 77.2%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

76.1%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Flen: 79.9%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

84.4%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Flen: 86.5%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

62.2%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Flen: 67.5%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

79%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Flen: 78.7%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Vårdcentralen Centrum Flen

Karta till Vårdcentralen Centrum Flen