Betyg Vårdcentral Gagnef

Vårdcentral Gagnef har betyget 81.4% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 1.7 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och det är den enda vårdcentralen som finns i Gagnef kommun.

Vårdcentral Gagnefs betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

81.4%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Gagnef: 81.4%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

79.9%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Gagnef: 79.9%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

79.1%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Gagnef: 79.1%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

84.2%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Gagnef: 84.2%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

84.5%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Gagnef: 84.5%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

69.4%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Gagnef: 69.4%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

75%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Gagnef: 75.0%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Vårdcentral Gagnef

Karta till Vårdcentral Gagnef