Betyg Gällivare hälsocentral

Gällivare hälsocentral har betyget 89.4% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 9.7 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 5.1 procentenheter bättre än genomsnittet i Gällivare kommun.

Gällivare hälsocentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

89.4%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Gällivare: 84.3%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

87.3%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Gällivare: 82.6%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

90.6%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Gällivare: 81.2%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

87.1%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Gällivare: 81.8%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

93.5%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Gällivare: 87.8%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

78.7%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Gällivare: 69.7%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

82.1%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Gällivare: 77.5%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Gällivare hälsocentral

Karta till Gällivare hälsocentral