Betyg Capio Hälsocentral Bomhus

Capio Hälsocentral Bomhus har betyget 82.7% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 3.0 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 1.0 procentenheter bättre än genomsnittet i Gävle kommun.

Capio Hälsocentral Bomhuss betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

82.7%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Gävle: 81.8%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

84.1%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Gävle: 85.2%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

82.7%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Gävle: 78.3%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

85%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Gävle: 81.3%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

88%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Gävle: 86.5%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

78.7%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Gävle: 72.0%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

77.8%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Gävle: 78.2%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Capio Hälsocentral Bomhus

Karta till Capio Hälsocentral Bomhus