Betyg Hedesunda Färnebo Din hälsocentral

Hedesunda Färnebo Din hälsocentral har betyget 87.4% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 7.7 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 5.7 procentenheter bättre än genomsnittet i Gävle kommun.

Hedesunda Färnebo Din hälsocentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

87.4%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Gävle: 81.8%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

86.7%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Gävle: 85.2%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

79%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Gävle: 78.3%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

81.9%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Gävle: 81.3%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

90.5%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Gävle: 86.5%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

76.7%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Gävle: 72.0%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

82.5%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Gävle: 78.2%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Hedesunda Färnebo Din hälsocentral

Karta till Hedesunda Färnebo Din hälsocentral