Betyg Sätra Din hälsocentral

Sätra Din hälsocentral har betyget 70.1% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 9.3 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och 10 procentenheter sämre än genomsnittet i Gävle kommun.

Sätra Din hälsocentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

70.1%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Gävle: 80.1%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

79.4%
Genomsnitt:
Sverige: 82.0%
Gävle: 83.5%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

70.8%
Genomsnitt:
Sverige: 75.8%
Gävle: 76.8%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

76.3%
Genomsnitt:
Sverige: 79.1%
Gävle: 79.1%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

82.3%
Genomsnitt:
Sverige: 84.9%
Gävle: 85.7%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

62%
Genomsnitt:
Sverige: 70.8%
Gävle: 70.4%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

73.5%
Genomsnitt:
Sverige: 75.5%
Gävle: 75.4%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Sätra Din hälsocentral

Karta till Sätra Din hälsocentral