Betyg Valbo Din hälsocentral

Valbo Din hälsocentral har betyget 71.8% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 7.9 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och 10 procentenheter sämre än genomsnittet i Gävle kommun.

Valbo Din hälsocentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

71.8%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Gävle: 81.8%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

77.1%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Gävle: 85.2%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

69.2%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Gävle: 78.3%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

71.5%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Gävle: 81.3%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

80.1%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Gävle: 86.5%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

57.8%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Gävle: 72.0%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

68.9%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Gävle: 78.2%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Valbo Din hälsocentral

Karta till Valbo Din hälsocentral