Betyg Capio vårdcentral Vänern

Capio vårdcentral Vänern har betyget 80.2% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 0.5 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och det är den enda vårdcentralen som finns i Grums kommun.

Capio vårdcentral Vänerns betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

80.2%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Grums: 80.2%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

79.7%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Grums: 79.7%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

72.5%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Grums: 72.5%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

73.9%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Grums: 73.9%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

83.1%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Grums: 83.1%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

69.1%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Grums: 69.1%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

71.2%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Grums: 71.2%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Capio vårdcentral Vänern

Karta till Capio vårdcentral Vänern