Betyg Bra Liv Habo vårdcentral

Bra Liv Habo vårdcentral har betyget 80.7% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 1.3 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och det är den enda vårdcentralen som finns i Habo kommun.

Bra Liv Habo vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

80.7%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Habo: 80.7%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

82.2%
Genomsnitt:
Sverige: 82.0%
Habo: 82.2%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

73.8%
Genomsnitt:
Sverige: 75.8%
Habo: 73.8%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

81.9%
Genomsnitt:
Sverige: 79.1%
Habo: 81.9%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

85%
Genomsnitt:
Sverige: 84.9%
Habo: 85.0%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

71.1%
Genomsnitt:
Sverige: 70.8%
Habo: 71.1%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

74.6%
Genomsnitt:
Sverige: 75.5%
Habo: 74.6%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Bra Liv Habo vårdcentral

Karta till Bra Liv Habo vårdcentral