Betyg Vårdcentralen Hagfors Ekshärad

Vårdcentralen Hagfors Ekshärad har betyget 72.8% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 6.9 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och det är den enda vårdcentralen som finns i Hagfors kommun.

Vårdcentralen Hagfors Ekshärads betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

72.8%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Hagfors: 72.8%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

75%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Hagfors: 75.0%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

65.9%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Hagfors: 65.9%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

71.6%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Hagfors: 71.6%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

80.5%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Hagfors: 80.5%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

54.8%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Hagfors: 54.8%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

64.8%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Hagfors: 64.8%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Vårdcentralen Hagfors Ekshärad

Karta till Vårdcentralen Hagfors Ekshärad