Betyg Haparanda hälsocentral

Haparanda hälsocentral har betyget 71.7% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 8 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och det är den enda vårdcentralen som finns i Haparanda kommun.

Haparanda hälsocentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

71.7%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Haparanda: 71.7%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

75.1%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Haparanda: 75.1%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

74.1%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Haparanda: 74.1%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

74.5%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Haparanda: 74.5%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

76.7%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Haparanda: 76.7%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

60.6%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Haparanda: 60.6%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

67.7%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Haparanda: 67.7%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Haparanda hälsocentral

Karta till Haparanda hälsocentral