Betyg Premicare Öbacka

Premicare Öbacka har betyget 85.7% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 6.0 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 3.8 procentenheter bättre än genomsnittet i Härnösand kommun.

Premicare Öbackas betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

85.7%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Härnösand: 81.9%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

87.5%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Härnösand: 84.0%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

82.3%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Härnösand: 78.4%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

84%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Härnösand: 79.5%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

92.8%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Härnösand: 88.1%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

78.6%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Härnösand: 72.9%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

82.7%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Härnösand: 78.4%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Premicare Öbacka

Karta till Premicare Öbacka