Betyg Vårdcentral Hedemora

Vårdcentral Hedemora har betyget 73.8% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 5.9 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och 8.1 procentenheter sämre än genomsnittet i Hedemora kommun.

Vårdcentral Hedemoras betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

73.8%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Hedemora: 81.9%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

82.9%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Hedemora: 85.7%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

70.2%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Hedemora: 80.7%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

74.8%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Hedemora: 81.0%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

82%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Hedemora: 88.3%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

58.5%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Hedemora: 70.8%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

69.3%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Hedemora: 77.7%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Vårdcentral Hedemora

Karta till Vårdcentral Hedemora