Betyg Närhälsan Herrljunga vårdcentral

Närhälsan Herrljunga vårdcentral har betyget 79.5% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 0.2 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och det är den enda vårdcentralen som finns i Herrljunga kommun.

Närhälsan Herrljunga vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

79.5%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Herrljunga: 79.5%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

80.5%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Herrljunga: 80.5%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

75.9%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Herrljunga: 75.9%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

78.8%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Herrljunga: 78.8%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

86.2%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Herrljunga: 86.2%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

68.6%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Herrljunga: 68.6%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

74.8%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Herrljunga: 74.8%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Närhälsan Herrljunga vårdcentral

Karta till Närhälsan Herrljunga vårdcentral