Betyg Capio Vårdcentral Skogås

Capio Vårdcentral Skogås har betyget 80.4% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 0.7 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 5.7 procentenheter bättre än genomsnittet i Huddinge kommun.

Capio Vårdcentral Skogåss betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

80.4%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Huddinge: 74.7%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

80.4%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Huddinge: 76.9%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

83.9%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Huddinge: 77.3%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

85.3%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Huddinge: 79.2%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

87.4%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Huddinge: 83.4%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

74.3%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Huddinge: 67.2%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

76.9%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Huddinge: 73.8%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Capio Vårdcentral Skogås

Karta till Capio Vårdcentral Skogås