Betyg Huddinge vårdcentral

Huddinge vårdcentral har betyget 64.6% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 14.8 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och 6.5 procentenheter sämre än genomsnittet i Huddinge kommun.

Huddinge vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

64.6%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Huddinge: 71.1%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

66.6%
Genomsnitt:
Sverige: 82.0%
Huddinge: 73.3%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

65.8%
Genomsnitt:
Sverige: 75.8%
Huddinge: 71.4%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

70.2%
Genomsnitt:
Sverige: 79.1%
Huddinge: 76.0%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

75.8%
Genomsnitt:
Sverige: 84.9%
Huddinge: 78.8%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

56.6%
Genomsnitt:
Sverige: 70.8%
Huddinge: 65.1%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

64.3%
Genomsnitt:
Sverige: 75.5%
Huddinge: 70.3%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Huddinge vårdcentral

Karta till Huddinge vårdcentral