Betyg Segeltorps vårdcentral

Segeltorps vårdcentral har betyget 70.4% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 9 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och 0.7 procentenheter sämre än genomsnittet i Huddinge kommun.

Segeltorps vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

70.4%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Huddinge: 71.1%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

78%
Genomsnitt:
Sverige: 82.0%
Huddinge: 73.3%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

79.7%
Genomsnitt:
Sverige: 75.8%
Huddinge: 71.4%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

80.8%
Genomsnitt:
Sverige: 79.1%
Huddinge: 76.0%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

80.7%
Genomsnitt:
Sverige: 84.9%
Huddinge: 78.8%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

67.7%
Genomsnitt:
Sverige: 70.8%
Huddinge: 65.1%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

73.6%
Genomsnitt:
Sverige: 75.5%
Huddinge: 70.3%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Segeltorps vårdcentral

Karta till Segeltorps vårdcentral