Betyg Barkarby vårdcentral

Barkarby vårdcentral har betyget 82.4% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 2.7 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 1.1 procentenheter bättre än genomsnittet i Järfälla kommun.

Barkarby vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

82.4%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Järfälla: 81.3%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

85.3%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Järfälla: 83.6%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

79.9%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Järfälla: 79.0%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

85.7%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Järfälla: 81.0%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

88.5%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Järfälla: 86.0%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

79.5%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Järfälla: 76.3%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

77%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Järfälla: 77.6%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Barkarby vårdcentral

Karta till Barkarby vårdcentral