Betyg Meliva Vårdcentral Jakobsberg

Meliva Vårdcentral Jakobsberg har betyget 86.1% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 6.4 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 4.8 procentenheter bättre än genomsnittet i Järfälla kommun.

Meliva Vårdcentral Jakobsbergs betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

86.1%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Järfälla: 81.3%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

91.8%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Järfälla: 83.6%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

87.9%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Järfälla: 79.0%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

86.9%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Järfälla: 81.0%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

90.2%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Järfälla: 86.0%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

89%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Järfälla: 76.3%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

84.9%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Järfälla: 77.6%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Meliva Vårdcentral Jakobsberg

Karta till Meliva Vårdcentral Jakobsberg