Betyg Vibblaby Husläkarmottagning

Vibblaby Husläkarmottagning har betyget 89.6% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 9.9 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 8.3 procentenheter bättre än genomsnittet i Järfälla kommun.

Vibblaby Husläkarmottagnings betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

89.6%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Järfälla: 81.3%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

89.7%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Järfälla: 83.6%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

85.5%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Järfälla: 79.0%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

86%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Järfälla: 81.0%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

91.7%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Järfälla: 86.0%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

86.8%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Järfälla: 76.3%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

84.5%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Järfälla: 77.6%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Vibblaby Husläkarmottagning

Karta till Vibblaby Husläkarmottagning