Betyg Jokkmokks hälsocentral

Jokkmokks hälsocentral har betyget 83.9% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 4.2 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och det är den enda vårdcentralen som finns i Jokkmokk kommun.

Jokkmokks hälsocentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

83.9%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Jokkmokk: 83.9%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

85.9%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Jokkmokk: 85.9%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

82.5%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Jokkmokk: 82.5%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

83.3%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Jokkmokk: 83.3%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

86.7%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Jokkmokk: 86.7%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

82.2%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Jokkmokk: 82.2%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

77.5%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Jokkmokk: 77.5%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Jokkmokks hälsocentral

Karta till Jokkmokks hälsocentral