Betyg Vårdcentralen Linden Katrineholm

Vårdcentralen Linden Katrineholm har betyget 71.7% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 8 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och 5.8 procentenheter sämre än genomsnittet i Katrineholm kommun.

Vårdcentralen Linden Katrineholms betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

71.7%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Katrineholm: 77.5%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

74.6%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Katrineholm: 78.5%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

62.2%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Katrineholm: 71.4%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

68.9%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Katrineholm: 75.9%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

80.5%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Katrineholm: 82.3%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

58.1%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Katrineholm: 67.0%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

65.2%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Katrineholm: 71.4%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Vårdcentralen Linden Katrineholm

Karta till Vårdcentralen Linden Katrineholm