Betyg Capio Vårdcentralen Vintergatan Kristinehamn

Capio Vårdcentralen Vintergatan Kristinehamn har betyget 75.6% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 4.1 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och 1.8 procentenheter sämre än genomsnittet i Kristinehamn kommun.

Capio Vårdcentralen Vintergatan Kristinehamns betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

75.6%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Kristinehamn: 77.4%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

78.7%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Kristinehamn: 78.1%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

66.5%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Kristinehamn: 71.7%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

68.7%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Kristinehamn: 72.7%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

80.5%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Kristinehamn: 83.1%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

57.3%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Kristinehamn: 63.4%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

69.9%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Kristinehamn: 71.6%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Capio Vårdcentralen Vintergatan Kristinehamn

Karta till Capio Vårdcentralen Vintergatan Kristinehamn