Betyg Föllinge hälsocentral

Föllinge hälsocentral har betyget 93.3% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 13.6 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 5.7 procentenheter bättre än genomsnittet i Krokom kommun.

Föllinge hälsocentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

93.3%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Krokom: 87.6%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

89.8%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Krokom: 88.1%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

91.6%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Krokom: 80.8%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

89.6%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Krokom: 84.4%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

94.1%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Krokom: 89.5%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

90.7%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Krokom: 77.4%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

88.6%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Krokom: 82.8%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Föllinge hälsocentral

Karta till Föllinge hälsocentral