Betyg Närhälsan Kongahälla vårdcentral

Närhälsan Kongahälla vårdcentral har betyget 73% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 6.7 procentenheter sämre än genomsnittet i hela Sverige och 10.3 procentenheter sämre än genomsnittet i Kungälv kommun.

Närhälsan Kongahälla vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

73%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Kungälv: 83.3%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

76.9%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Kungälv: 84.5%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

67.9%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Kungälv: 77.2%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

72%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Kungälv: 81.9%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

81.1%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Kungälv: 87.9%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

63.8%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Kungälv: 75.7%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

67.1%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Kungälv: 77.6%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Närhälsan Kongahälla vårdcentral

Karta till Närhälsan Kongahälla vårdcentral