Betyg Vårdcentralen Kusten

Vårdcentralen Kusten har betyget 83.4% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 3.7 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 0.1 procentenheter bättre än genomsnittet i Kungälv kommun.

Vårdcentralen Kustens betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

83.4%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Kungälv: 83.3%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

84.6%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Kungälv: 84.5%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

80.8%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Kungälv: 77.2%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

82.2%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Kungälv: 81.9%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

88.8%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Kungälv: 87.9%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

74.5%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Kungälv: 75.7%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

78.5%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Kungälv: 77.6%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Vårdcentralen Kusten

Karta till Vårdcentralen Kusten