Betyg Strandängshälsan Skummeslöv - Mellbystrand

Strandängshälsan Skummeslöv - Mellbystrand har betyget 89.6% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 9.9 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 1.4 procentenheter bättre än genomsnittet i Laholm kommun.

Strandängshälsan Skummeslöv - Mellbystrands betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

89.6%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Laholm: 88.2%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

89.8%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Laholm: 88.9%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

86.8%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Laholm: 85.5%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

86.9%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Laholm: 86.8%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

91.7%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Laholm: 92.5%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

83.4%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Laholm: 84.5%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

85.3%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Laholm: 82.9%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Strandängshälsan Skummeslöv - Mellbystrand

Karta till Strandängshälsan Skummeslöv - Mellbystrand