Betyg Gustafkliniken Vårdcentral

Gustafkliniken Vårdcentral har betyget 92.9% i helhetsintryck i Nationell patientenkät. Det är 13.2 procentenheter bättre än riksgenomsnittet och 5.2 procentenheter bättre än genomsnittet i Lidingö kommun.

Gustafkliniken Vårdcentrals betyg i nationell patientenkät

Helhetsintryck

92.9%
Genomsnitt:
Sverige: 79.7%
Lidingö: 87.7%
Patientens upplevelse av vården som helhet. Bland annat ingår frågan om man skulle rekommendera vårdcentralen till någon i samma situation.

Tillgänglighet

93.6%
Genomsnitt:
Sverige: 82.2%
Lidingö: 88.4%
Patientens upplevelse av hur tillgänglig vården är i form av närhet, kontaktvägar etc.

Emotionellt stöd

89.6%
Genomsnitt:
Sverige: 76.3%
Lidingö: 85.9%
Patientens upplevelse av hur lyhörda personalen är inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor.

Delaktighet och involvering

88.1%
Genomsnitt:
Sverige: 79.4%
Lidingö: 88.0%
Patientens upplevelse av hur delaktig och involverad denna fick vara i vården av sig själv.

Respekt och bemötande

95.1%
Genomsnitt:
Sverige: 85.1%
Lidingö: 91.2%
Patientens upplevelse av bemötandet anpassat till patientens individuella behov.

Kontinuitet och koordinering

90.3%
Genomsnitt:
Sverige: 71.1%
Lidingö: 83.3%
Patientens upplevelse av hur väl vården samordnas externt och internt samt kontinuitet.

Information och kunskap

89.3%
Genomsnitt:
Sverige: 75.9%
Lidingö: 84.7%
Patientens upplevelse av hur vården informerar och kommunicerar. Till exempel information kring behandling men också förseningar och väntetider.

Karta till Gustafkliniken Vårdcentral

Karta till Gustafkliniken Vårdcentral